Werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo's en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming.  Elke onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheque uitgeput is.

 • Steunpercentage: 60%;
 • Private cofinanciering: 40%;
 • Steunplafond: € 10.000 per onderneming.

 Aanvragen kunnen gebeuren tot december 2021.

 

Wat komt er precies in aanmerking?

Met de cheque kunnen ondernemingen:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen;
 • en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting;
 • begeleiding kan ook inhouden:
  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
  • uitwerken van een telewerkbeleid.

De onderneming dient zich tevens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. 

Het effectief uitvoeren van de acties kan niet gefinancierd worden met middelen binnen deze oproep.

Werkbaarheidscheques kunnen enkel gebruikt worden bij samenwerking met geregistreerde dienstverleners van de kmo-portefeuille en dienstverleners met een kwaliteitsregistratie van Werk en Sociale Economie.

 

Uitbreiding naar aanleiding van de coronacrisis

Het is cruciaal dat iedereen in deze nieuwe context van Corona opnieuw veilig en gezond aan de slag kan gaan en aan het werk kan blijven. In samenspraak met de Vlaamse sociale partners werd daarom besloten om de focus van de werkbaarheidscheque te verruimen, opdat de initiële doelstelling ‘een versnelling hoger schakelen op vlak van werkbaar werk’ behouden kan blijven in de gewijzigde omstandigheden ten gevolge van corona.

De cheque zal tijdelijk worden uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor: 

 1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de Corona-pandemie;
 2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
 3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers. 

Alle werkbaarheidscheque-projecten die aangevraagd werden voor 16 maart 2020 kunnen daarnaast op aanvraag een verlenging bekomen van hun projectperiode. Deze verlenging zal maximaal dezelfde termijn bedragen als de coronamaatregelen van kracht waren. Aanvragen tot verlenging kunnen worden ingediend via e-mail (werkbaarheidscheque@vlaanderen.be) vanaf dat de coronamaatregelen worden opgeheven. Individuele dossiers die wegens omstandigheden meer tijd nodig hebben om terug op te starten, kunnen het departement contacteren voor een uitzondering mits goede argumentatie.

 

Alle opleidingen van Allegre passen dus in het kader van Werkbaar Werk.

Verhoging van de KMO-portefeuille voor acties rond Werkbaar Werk

Indien je binnen de maatregel kmo-portefeuille het jaarlijks volledig budget van € 7500 hebt opgebruikt, en je wil nog acties uitvoeren in het kader van werkbaar werk, dan kan je nog beschikken over een eenmalig extra budget van € 5000. Hierbij bedraagt het steunpercentage 30 % voor kleine ondernemingen en 20% voor middelgrote ondernemingen.   

Binnen deze maatregel kunnen ook eenmanszaken steun aanvragen. Grote ondernemingen zijn echter uitgesloten. De voorwaarden kan je terugvinden op Kmo-portefeuille: steun voor opleiding en advies.

 

 

Meer info:

- Aanvraagprocedure: https://assets.vlaanderen.be/image/upload/v1617365253/2021-03-Handleiding-aanvraag-werkbaarheidscheque.pdf