Onze visie

Huidige geselecteerde afbeelding

Werken met de laatste nieuwe inzichten in gedrag

 Wanneer je gedrag wil veranderen dan dien je daarbij rekening te houden met 2 factoren: 

  • Welke gedachten en emoties sturen je gedrag? Dit kan je jouw innerlijke context noemen die mee bepaalt hoe je je gedraagt. 
  • In welke context vertoon jij dit gedrag? Mogelijk ben je op het werk (te) hard in je communicatie en ben je thuis een warm, betrokken persoon. 

Zonder deze 2 factoren mee in beschouwing te nemen, kan je geen duurzame gedragsverandering inzetten. Een groeicontext creëren is dus essentieel als je aan een groei mindset wilt werken als bedrijf

Een groeicontext creëren, betekent niet noodzakelijk dat je gaat werken aan een omgeving waar het 'fun' is om te werken. Je gaat een context maken waar werknemers op een betrokken, steunende doch krachtige manier elkaar kunnen helpen en stimuleren om te groeien. 

Om effectief resultaat te behalen, dien je gebruik te maken van contextuele gedragswetenschappelijk onderbouwde modellen, zoals ACT, FAP, Positieve psychologie, MSC, CFT, etc. Dit zijn de enige modellen waar we binnen Allegre mee wensen te werken. 

Vanuit deze expertise zijn we in staat om op een snelle en scherpe manier een analyse te maken van de uitdagingen die zich stellen in het bedrijf of bij de medewerker(s) in kwestie en meteen ook helder de weg uit te stippelen hoe deze uitdagingen effectief aan te pakken.

We hebben een wereldwijd netwerk ter beschikking waar we op elk moment de nodige expertise mee kunnen uitwisselen om programma's op maat te maken. Ons netwerk bestaat uit de meest vooraanstaande trainers en onderzoekers die, net als Allegre lid zijn van de Association for Contextual Behavioral Science. Jaarlijks wonen we o.m. het wereldcongres bij om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe inzichten in ons vakgebied en onze programma's bij te sturen op effectiviteit en het behalen van resultaten. 

Waar deze modellen inzetten in uw bedrijf? De vraag is eerder: ‘Waar niet?’, zegt onderzoek

Deze modellen kan je inzetten in de diverse onderdelen van je bedrijf. Het is de mindset waarmee je aan- en verkoopt, je personeel begeleidt, je strategie of marketingplan uitwerkt, moeilijke gesprekken doet, omgaat met de dingen die je lastig vindt in je bedrijf – bv. je financieel management of administratie, , …

Verder kan het effectief ingezet worden preventief of curatief rond burn- & bore-out, crisissituaties, absenteïsme, presenteïsme, timemanagement, leiderschapskwaliteiten, onderhandelingen, teambuilding en veiligheid.