Kmo-portefeuille

De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten zoals bijvoorbeeld het opstellen van een communicatieplan voor je bedrijf.

Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun.

Er geldt nu ook een tijdelijke verhoging van de KMO-portefeuille (van € 5000) indien het steunplafond is bereikt. U moet hiervoor kunnen aantonen dat het steunplafond is bereikt en voor welke acties de verhoging benut wordt. Let wel, dit geldt enkel in het kader van acties / opleidingen in Werkbaar Werk.

 

 

Meer info :

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

https://www.vlaanderen.be/werkbaarheidscheque-en-verhoging-kmo-portefeuille/verhoging-kmo-portefeuille-wat-en-voor-wie 

Download hier de Handleiding kmo-portefeuille met daarin Allegre gegevens die u bij de aanvraag nodig heeft.