Kwalitatieve ACT – trainers

Vanuit Allegre vinden we het erg belangrijk om kwaliteit te bieden in onze opleidingen en cursussen.

Annick Seys is momenteel lid van de opleidingscommissie die werd opgericht in de schoot van de ACBS BeNe. Bedoeling is om ervoor te zorgen dat trainers in België en Nederland een platform kunnen vinden om beter te worden in hun werk als trainer. Ook op de agenda staan de criteria voor het traject om jezelf een ACT-trainer of hulpverlener te kunnen noemen. Het bestuur van de internationale ACT vereniging heeft ervoor gekozen geen expliciete opleidingstrajecten te ontwerpen, waaraan we moeten voldoen voor we ons ACT-hulpverlener of ACT trainer kunnen noemen. Met de commissie willen we een poging doen om alvast een aantal criteria op te lijsten. Voor nu geven we nog even de oude criteria mee. Deze zullen in de toekomst dus uitgebreid worden en verfijnd.  

Traject voor ACT-trainers

Een ACT-trainer is iemand die opleiding/training voorziet aan andere hulpverleners om zo de principes van ACT door te geven aan collega-hulpverleners. De ACBS heeft een traject vooropgesteld om een peer reviewed ACT-trainer te worden. De opleidingscommissie van de ACBS BeNe raadt aan dat men voldoet aan volgende criteria vooraleer men trainingen begint te geven:

  • Een jarenlange ervaring met het professioneel toepassen van ACT (minimum 3 jaar).
  • Het volgen van workshops bij verschillende door de ACBS erkende ACT-trainers waarbij een minimum van 5 volledige dagen wordt vooropgesteld.
  • Continue bijscholing via zelfstudie en het bijwonen van workshops door internationale ACBS erkende ACT-trainers.
  • Kennis van RFT en het functioneel contextualisme.
  • ACT-intervisie en/of -supervisie.

Alle trainers van Allegre doorlopen daarnaast nog een apart en intensief stagetraject waarbij ze strikt opgevolgd worden. Wij willen garant staan voor de kwaliteit van onze trainers, weten wat ze aan het geven zijn en hoe ze dat aanpakken.

Heb je zelf het opleidingstraject doorlopen en heb je interesse om zelf een 8-weken trainer voor ons te worden, dan mag je altijd contact opnemen met Annick.

Bron voor deze pagina: http://www.acbsbene.com